x
V i r g i n i j u s i r K o

Gaisrinės saugos pratybos ir Klaipėdos padalinyje

Vadovaujantis Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis (BGST), 2024 m. gegužės 29 d. UAB Virginijus ir Ko Klaipėdos atliekų rūšiavimo padalinyje vyko gaisrinės saugos pratybos, kurių metu įmonės darbuotojai buvo apmokyti Gaisrinės saugos klausimais.

Pratybų metu buvo aktyvuota priešgaisrinė signalizacija, kurią išgirdę visi tuo metu teritorijoje buvę 27 darbuotojai skubiai evakavosi į evakuacijos ženklu „Susirinkimo vieta“ pažymėtą vietą. Gaisrinės saugos pratybas organizavo UAB Virginijus ir Ko darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) specialistė Audronė Tamašaitė, kuri darbuotojams priminė esminius dalykus dėl gaisrinės saugos instrukcijų bei saugaus evakavimosi taisyklių, kaip elgtis gaisro atveju, laikymosi. Po teorinės dalies darbuotojai praktiškai išbandė miltelinio gesintuvo veiksmingumą bei kaip naudotis gaisriniu čiaupu. Buvo praktiškai išbandytas vandens paleidimas į gaisrinio čiaupo žarną ir imituotas gaisro gesinimas.

Kaip sakė DSS specialistė A. Tamašaitė, „Pratybos visada gerina darbuotojų sąmoningumą laikytis visų saugos reikalavimų kasdieniniame darbe,  o žinių atnaujinimas – gerina darbuotojų budrumą ekstremaliomis situacijomis, todėl nuolatinis darbuotojų mokymas yra svarbūs“.