x
V i r g i n i j u s i r K o

Mišrios pakuotės

Vežame savo transportu arba priimame į atliekų rūšiavimo aikšteles klientų pristatomas mišrias  pakuotes.

Tinka

Netinka