x
V i r g i n i j u s i r K o

VIZIJA / MISIJA / VERTYBĖS

Mūsų vertybės

Vykdydami veiklą vadovaujamės šiomis vertybėmis:

– APLINKOS APSAUGA: Mes dedame didžiulį akcentą į aplinkos apsaugą ir siekiame sumažinti atliekų poveikį gamtai. Stengiamės naudoti pažangias technologijas ir inovatyvius sprendimus, kurie mažina atliekų kiekį ir prisideda prie tvarios aplinkos kūrimo.

-PROFESIONALUMAS: Mes siekiame aukščiausių profesionalumo standartų visose mūsų veiklos srityse. Mūsų darbuotojai yra kvalifikuoti specialistai, kurie nuolat tobulina savo žinias ir įgūdžius. Užtikriname, kad mūsų paslaugos teikiamos efektyviai, laiku ir atitinka klientų poreikius.

-INOVACIJOS: Mes skatiname inovacijas atliekų tvarkymo srityje ir ieškome naujų sprendimų bei technologijų. Siekiame nuolat tobulinti savo paslaugas ir procesus, siekdami būti efektyvesni ir mažinti atliekų poveikį aplinkai.

-ETIKA IR SĄŽININGUMAS: Mes laikomės aukštų etikos ir sąžiningumo standartų visose savo veiklos srityse. Esame pasirengę bendradarbiauti su klientais ir partneriais sąžiningai, pagarbiai ir skaidriai.

-ĮSIPAREIGOJIMAI KLIENTUI:  Mūsų klientai yra mūsų prioritetas. Įsipareigojame teikti aukštos kokybės paslaugas, atsižvelgdami į jų individualius poreikius ir užtikrindami patogumą bei pasitenkinimą. Stengiamės užmegzti ilgalaikius ir abipusiai naudingus santykius su klientais.

– DARBUOTOJŲ SAUGUMAS IR GEROVĖ:  Mes rūpinamės savo darbuotojų saugumu ir gerove. Užtikriname saugias darbo sąlygas, suteikiame tinkamą mokymą bei galimybes tobulėti ir skatiname drausmingą ir pagarbią darbo aplinką.

– BENDRUOMENĖS PARTNERYSTĖ: Mes siekiame bendradarbiauti su vietos bendruomenėmis ir partneriais, kurių tikslas yra aplinkos apsauga ir tvarumas. Skatiname informacijos mainus, švietimą ir sąmoningumo kėlimą, siekdami kartu prisidėti prie tvarios aplinkos kūrimo ir gyvenamosios vietos gerovės.

Šios vertybės vadovauja mūsų veiklai ir padeda mums pasiekti savo misiją. Mes siekiame nuolat tobulėti ir dirbti drauge su klientais ir partneriais, siekdami tvarios aplinkos ir geresnės ateities.

Mūsų misija

Mūsų misija yra teikti aukštos kokybės atliekų tvarkymo paslaugas, kurios prisideda prie aplinkos apsaugos ir tvaraus išteklių valdymo. Stengiamės skatinti atliekų rūšiavimą, perdirbimą ir mažinimą, siekdami sumažinti atliekų kiekį, kuris patektų į sąvartynus. Taip pat siekiame šviesti visuomenę apie aplinkos svarbą ir skatinti aplinkos sąmoningumą.

Mūsų vizija

Mūsų vizija yra tapti lyderiais atliekų tvarkymo srityje, kuriant tvarią aplinką ir skatinant išteklių efektyvumą. Siekiame būti inovatyvių ir patikimų sprendimų tiekėjais, kurie skatina visuomenę rūpintis aplinka ir ilgalaikiu planetos tvarumu.

Mūsų vertybės

Aplinkos apsauga - esminė vertybė nes ji pabrėžia mūsų įsipareigojimą ir atsakomybę už ilgalaikę planetos tvarumą. Aplinkos apsaugos vertybė reiškia mūsų pasiryžimą sumažinti atliekų kiekį, skatinti atliekų rūšiavimą, perdirbimą ir mažinimą bei naudoti pažangias technologijas, kad sumažintume neigiamą atliekų poveikį aplinkai. Ši vertybė atspindi mūsų įsipareigojimą prisidėti prie tvarios aplinkos kūrimo ir užtikrinti, kad mūsų veikla būtų suderinta su gamtos išteklių išsaugojimu ir aplinkos apsaugos principais.