x
V i r g i n i j u s i r K o

Gaisrinės saugos pratybos ir Klaipėdos padalinyje

Kaip sakė DSS specialistė A. Tamašaitė, „Pratybos visada gerina darbuotojų sąmoningumą laikytis visų saugos reikalavimų kasdieniniame darbe, o žinių atnaujinimas – gerina darbuotojų budrumą ekstremaliomis situacijomis, todėl nuolatinis darbuotojų mokymas yra svarbūs“.

Informacija ūkininkams, žemės ūkio bendrovėms ir kooperatyvams

Kviečiame ūkininkus, žemės ūkio bendroves, kooperatyvus ir kitus ūkinę veiklą vykdančius ūkio subjektus registruotis ir susitarti dėl atliekų išvežimo arba patiems atvežti atliekas į mūsų atliekų tvarkymo aikšteles, esančias Klaipėdoje, Telšiuose ir Šiaulių r.

Gaisrinės saugos pratybos

Šiaulių padalinyje surengtos Gaisrinės saugos evakuacijos pratybos. Pratybų metu, dalyvaujant 35 darbuotojų, buvo patikrintas signalizacijos veikimas ir darbuotojų pasirengimas evakuacijai. Ieškota galimų klaidų, kurių tikrosios evakuacijos metu privalu išvengti.