x
V i r g i n i j u s i r K o

Metalinės pakuotės

Priimame tiek iš fizinių, tiek iš juridinių asmenų metalines pakuotes, neužterštas pavojingomis atliekomis.

Tinka

Netinka