x
V i r g i n i j u s i r K o

Susisiekite su mumis

Klaipėdos atliekų rūšiavimo padalinys

Telšių atliekų rūšiavimo
padalinys

Šiaulių atliekų rūšiavimo padaliniai

Antrinių žaliavų, pakuočių atliekų išvežimas ir tvarkymas

Iš įmonių, organizacijų, ūkininkų, prekybos centrų, parduotuvių, mokyklų, spaustuvių ir kitų juridinių asmenų surenkame antrines žaliavas ir pakuočių atliekas:

Dėl antrinių žaliavų surinkimo paslaugos, pagal vietovę, kreipkitės į mūsų įmonės rūšiavimo padalinius. Antrinių žaliavų supirkimo kainos yra sutartinės ir priklauso nuo žaliavos kiekio, užterštumo, susidarymo vietos ir kitų aplinkybių.

Antrinių žaliavų surinkimas

Klientui pageidaujant galime antrinių žaliavų išvežimą organizuoti pagal:

Konteineriai

Antrinių žaliavų rūšiavimui ir surinkimui įmonėms pagal poreikį suteikime:

UAB „Virginijus ir Ko“ yra įregistruotas valstybiniame atliekų tvarkytojų registre, todėl turi įstatymų nustatyta tvarka teisę surinkti, vežti, paruošti perdirbti, perdirbti arba perduoti perdirbėjams ar kitiems atliekų tvarkytojams didelį spektrą įvairių atliekų. Mūsų išrašyti atliekų priėmimo – perdavimo aktai ir/ar sąskaitos faktūros bus įrodymas, kad atliekas perdavėte teisėtam atliekų tvarkytojui.

Taip pat išrašome pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus. Dokumentai išrašome TIK sudarius atskirą sutartį dėl įrodančių dokumentų pardavimo ir pateikus užsakymus. Dėl sutarties sudarymo galite kreiptis į jūsų įmonę aptarnaujančio padalinio logistikos ir klientų aptarnavimo vadybininką.