x
V i r g i n i j u s i r K o

Ekoinovacijų, susijusių su naujų produktų kūrimu, diegimas UAB Virginijus ir Ko

UAB „Virginijus ir Ko” įsteigta 2001 metais. Įmonės pagrindinė veikla – antrinių žaliavų ir gamybinių atliekų tvarkymas, t.y. surinkimas, paruošimas perdirbimui, perdirbimas arba perdavimas atliekų perdirbėjams, atliekų eksportas, netinkamų perdirbti atliekų utilizavimas. Nuo įmonės veiklos pradžios, daugiau kaip 10 kartų išaugo bendrovės darbuotojų skaičius, išsiplėtė užimamos rinkos ir veiklos sritys. Suburtas kvalifikuotas personalas, turintis ilgametę patirtį atliekų tvarkymo srityje, kuris užtikrina greitą, kompleksišką ir kiekvienam klientui pritaikytą paslaugų paketą. UAB „Virginijus ir Ko“ tapo viena didžiausių tinkamų perdirbti atliekų ir antrinių žaliavų tvarkymo bendrovių Vakarų Lietuvoje. Šiuo metu įmonė turi keturis padalinius: Klaipėdos, Telšių ir Šiaulių rajonuose (Kužiuose ir Kairiuose) ir veiklą vykdo net 24 Lietuvos savivaldybių. Per metus įmonė sutvarko daugiau kaip 30 000 t įvairių atliekų. Įmonėje, adresu Plento 2D, Kairiai, šiuo metu vyksta atliekų tvarkymo veikla, todėl įmonės veiklos įvairinimas ir plėtra įgyvendinant projektą bus vykdomi šiuo adresu.

UAB „Virginijus ir Ko“ kryptingai planuoja ir organizuoja savo ūkinę veiklą, todėl siekiant lyderiauti rinkoje, priėmė sprendimą įvairinti vykdomą veiklą, t.y. ne tik vykdyti atliekų tvarkymo veiklas, bet ir pradėti gaminti itin aukštos kokybės granulių platų asortimentą, prilygstančių pirminiam plastikui bei įdiegti ekoinovacijas įmonės ūkinėje veikloje. Įmonės siekis maksimaliai panaudoti antrines žaliavas, kuriant itin aukštos kokybės produktus, taip prisidedant prie gamtinių išteklių naudojimo mažinimo. Pastarasis laikotarpis parodė rinkos ekonomikos nestabilumą, todėl ketinant išlaikyti pozicijas rinkoje, privalu augti, keistis ir tobulėti.

Projekto tikslas – įvairinti įmonėje vykdomus gamybos procesus, įdiegiant technologines ekoinovacijas, antrinių žaliavų panaudojimui ir beatliekinei ūkinei veiklai, siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai..

Projekto uždavinys – investuoti į materialųjį turtą.

Projekto veiklos: įsigyti 5 įrenginius, sudarančius galimybes perdirbti įvairias plastikų atliekų rūšis, įskaitant ir sunkiai perdirbamas, užterštas pluoštines atliekas.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga numatoma 2023 m. IV ketv.

Projekto įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“ kvietimą.