x
V i r g i n i j u s i r K o

Nauja plastiko atliekų perdirbimo gamykla Šiaulių rajone

Daugiau kaip 20 metų sėkmingai šalies atliekų tvarkymo ir perdirbimo sektoriuje veiklą vykdanti UAB „Virginijus ir Ko“ imasi naujo iššūkio – šį rudenį pradeda naują plastiko atliekų perdirbimo veiklą. Surinktos tam tikrų rūšių plastiko atliekos bus perdirbamos į granules, kurios taps žaliava naujų produktų gamybai. Projektiniai pajėgumai leis perdirbti iki 8 tūkstančius tonų plastiko atliekų per metus.

Įvertino rinkos ir veiklos geografijos potencialą

„Šiuo metu tiek Europos Sąjungoje, tiek ir Lietuvoje visais lygmenimis sudaromos įvairiausios galimybės plastiko atliekų perdirbimo žiediškumui užtikrinti. Tai ir mokestinės lengvatos verslams, perdirbantiems plastiko atliekas, ir finansinės paskatos įmonėms, diegiančioms efektyvesnes atliekų perdirbimo technologijas, ir griežtėjantys reikalavimai gamintojams naujų produktų gamyboje naudoti vis daugiau žaliavos iš perdirbtų produktų. Todėl džiaugiamės priėmę sprendimą dalyvauti šioje ne tik Lietuvai ar Europai, bet ir visam pasauliui svarbioje tvarumo kelionėje, siekiant sumažinti Žemės išteklių švaistymą bei padidinti atliekų pakartotinio naudojimo lygį“, – sako bendrovės „Virginijus ir Ko“ vadovas Virginijus Skublickas.

Įmonė, turinti padalinius Klaipėdos, Telšių ir Šiaulių regionuose, šiuo metu vidutiniškai surenka, išrūšiuoja ir paruošia perdirbimui, pati perdirba ar inicijuoja tinkamą sutvarkymą per 35 tūkst. tonų įvairių nepavojingų atliekų (popieriaus, plastiko, stiklo, medienos, kitų pakuočių bei įmonių gamybos veikloje susidarančių atliekų) per metus. Anot V. Skublicko, analizuojant įvairias veiklos vykdymo galimybes ir perspektyvas, orientyru tapo galimybė perdirbti iš Lietuvos ūkininkų ir jų organizacijų surinktas plastiko atliekas. Neatsitiktinai pasirinkta ir turima laisva teritorija Šiaulių regione – Kairių miestelyje, kur didžiausias žemdirbių tankis yra arčiausiai.

„Vertinant Lietuvos žemės ūkio ir kitų ūkio subjektų veikloje susidarančius, galimus surinkti ir sutvarkyti plastiko atliekų kiekius, šiais metais planuojame perdirbti 2 tūkst. t plastiko atliekų, vėliau – iki 8 tūkst. t plastiko atliekų per metus. Sukurta technologija leis perdirbti tokias atliekas kaip didmaišius (angl. Big-Bag), dėžes, tinklelius, įvairias plėveles ir kitas plastiko atliekas, iš kurių bus gaminamos polipropileno (PP), didelio arba mažo tankio polietilenų granulės. Vėliau šią žaliavą, laikydamiesi pripažinto atliekų tvarkymo prioretizavimo, perduosime naujų produktų gamintojams“, – pasakoja V. Skublickas. Jis išskiria, kad įmonė koncentruosis didmaišių atliekų perdirbimo segmente ir bus viena pirmųjų Baltijos šalyse vykdanti tokią veiklą.

Nuo projekto pradžios 2020 m. į naujos plastiko atliekų perdirbimo gamyklos statybą Kairių miestelio pramoninėje zonoje įmonė investavo beveik 6 mln. Eur, iš kurių beveik 1,3 mln. Eur – Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, skirtos įrangai įsigyti, likusi dalis – UAB „Virginijus ir Ko“ lėšos. Planuojama, kad projekto investicija, atsižvelgiant į galimus pokyčius rinkoje, atsipirks per 5–7 metus.

Siekiant užtikrinti efektyvų naujos perdirbimo gamyklos darbą, įmonė ieškos bendradarbiavimo formų su vietos valdžios institucijomis, laikydamasi pasirinktos strategijos – iš įvairių atliekų turėtojų grupių surinkti visų rūšių gamyklai tinkančias plastiko atliekas.

Plastiko atliekos virs kokybiška žaliava naujiems produktams

„Pagrindinis projekto tikslas – gaminti aukštos kokybės granules, kurias būtų galima naudoti tiems patiems gaminiams gaminti, iš kurių jos ir buvo perdirbtos. Pavyzdžiui, jei perdirbsime austinius didmaišius, arba vadinamuosius „Big Bag“, tai iš jų išgautos granulės turėtų būti tinkamos tos pačios rūšies maišų gamybai, o jei perdirbsime šienainio plėvelę, tai granulės galės būti naudojamos vėl analogiškos plėvelės gamybai ir panašiai. Mūsų tikslas – užtikrinti uždaro rato principą, kai atliekos tampa žaliava ir atvirkščiai“, – pasakoja bendrovės vadovas.

Plastiko atliekoms perdirbti įrengta nauja technologinė linija, kurią sudaro plastiko atliekų smulkinimo ir plovimo įrenginys, technologinio vandens valymo sistema ir granuliavimo įranga su kvapų ištraukimu.

„Tai yra daug metų tobulintos ilgalaikę patirtį turinčių įrangos gamintojų technologijos, kurios buvo pritaikytos ir suprojektuotos mūsų poreikiams, siekiant pagaminti labai aukštos kokybės granules – labai artimas pirminės žaliavos plastiko granulėms. Mūsų žiniomis, Baltijos šalyse tokių plastiko atliekų perdirbėjų yra tik keletas, todėl turime laisvos erdvės veikti“, – artimos ateities vizijomis dalijasi V. Skublickas.

Pasak jo, šiam projektui priskirtų specialistų komanda iki projekto įgyvendinimo pradžios aplankė apie dešimt analogiškų gamyklų Europoje ir pasirinko vienus iš pažangiausių tokios įrangos gamintojų. Pasirinkta technologija turi ne tik dvigubą plastiko filtravimo technologiją, bet ir kvapų ištraukimo galimybę.

Perdirbimui skirtos plastiko atliekos, kaip ir iki šiol, bus priimamos iš įvairių juridinių asmenų (ūkininkų, žemės ūkio bendrovių, pramonės ir gamybos įmonių ir pan.), kitų atliekų tvarkytojų. Produkciją ketinama realizuoti Lietuvoje ir kitose Europos šalyse, kuriose veikia tokios žaliavos poreikius turinčios plastiko gamybos įmonės.

Skaičiuojama, kad plastiko perdirbimas, palyginti su plastiko gamyba iš pirminės žaliavos, leidžia sutaupyti iki 90 proc. CO2 emisijų. „Virginijus ir Ko“ vadovo žiniomis, beveik trečdalis mūsų šalyje susidarančių plastiko atliekų iškeliauja į kitas Europos šalis, pirmiausia – Latviją, Lenkiją, Rumuniją.

„Atliekų gabenimas ilgais maršrutais nėra tvarus procesas. Perdirbdami Lietuvoje generuojamas atliekas papildomai prisidėsime prie švaresnės ir teisingesnės ateities kūrimo. Tuo tarpu gamintojams vis daugiau dėmesio teikiant perdirbamų kokybiškų produktų gamybai ar perdirbtos žaliavos naudojimo technologijoms, jausimės socialiai atsakingi ir efektyviai veikiantys žiedinės ekonomikos dalyviai“, – pasakoja V. Skublickas.

Nauda vietos bendruomenei

Projekto vykdymo laikotarpiu Šiaulių atliekų rūšiavimo padaliniui priklausančioje teritorijoje Kairių miestelyje buvo sutvarkyta aplinka ir esantys pastatai, nustatyta naujo gamybos įrenginio sanitarinė apsaugos zona, atliktos privalomos poveikio aplinkai vertinimo procedūros, paruoštos ir pritaikytos visos komunikacijos. Įmonės lėšomis gamyklos teritorijoje pastatytas galimo triukšmo barjeras, užtikrinantis artimiausių gyventojų tylos bei ramybės poreikius tylos metu, atnaujinta arba pakeista naujais dalis centralizuotų UAB „Kuršėnų vandenys“ nuotekų šalinimo tinklų, greta teritorijos esantis vandens telkinys pritaikytas gaisro gesinimo atvejams – įrengtas priešgaisrinius reikalavimus atitinkantis privažiavimas, sumontuoti vandens paėmimo šuliniai ir kt.

Atsižvelgiant į visuomenės jautrumą panašios paskirties gamybos objektams, buvo atlikti išsamūs tyrimai, patvirtinantys, kad vykdoma veikla neviršys leistinų kvapų, triukšmo ir oro taršos normų.

Pagal projektą suplanuota įsteigti 30 darbo vietų, trečdalis iš jų – sukurtos dar iki naujos gamyklos darbo pradžios.

„Vykdydami projektą įsitikinome, kaip svarbu siekiant tikslo yra sinergija ir integralumas tarp visų susijusių institucijų, tokių kaip Šiaulių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Aplinkos apsaugos agentūra, Aplinkos apsaugos departamentas bei, žinoma, visuomenė. Tik nuolat visi bendradarbiaudami galime padidinti atliekų perdirbimo efektyvumą ir sumažinti naujų resursų sunaudojimą, tausodami bei gerbdami mus supančią aplinką”, – pastebi bendrovės vadovas V. Skublickas.

Dalinį 1 287 511 Eur (be PVM) finansavimą gamybos įrangai įsigyti iš Europos regioninės plėtros fondo UAB „Virginijus ir Ko“ gavo pagal įgyvendinamą projektą „Siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, technologinių ekoinovacijų, susijusių su naujų produktų kūrimu, diegimas UAB „Virginijus ir Ko“, Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-04-00008, kuris vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“.