x
V i r g i n i j u s i r K o

Gaisrinės saugos pratybos

2024 m. gegužės 27 d. UAB Virginijus ir Ko darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) specialistė Audronė Tamašaitė Šiaulių padalinyje surengė Gaisrinės saugos evakuacijos pratybas. Pratybų metu, dalyvaujant 35 darbuotojų, buvo patikrintas signalizacijos veikimas ir darbuotojų pasirengimas evakuacijai. Ieškota galimų klaidų, kurių tikrosios evakuacijos metu privalu išvengti.

Pratybas sudarė dvi dalys. Pirmoje pratybų dalyje, suveikus priešgaisrinei signalizacijai, visi darbuotojai rinkosi evakuacijos ženklu „Susirinkimo vieta“ pažymėtoje vietoje. Pratybos vyko sklandžiai, nes dalis darbuotojų parodė gerus koordinavimo ir gebėjimo greitai reaguoti į ekstremalias situacijas įgūdžius, o kitai daliai – papildomai suteikta informacijos, siekiant išspręsti klaidų pasikartojimo ateityje tikimybę. Antroje gaisrinės saugos pratybų dalyje darbuotojai turėjo galimybę išbandyti miltelinio gesintuvo veikimą, kuris tinka daugumos tipų gaisrams gesinti.

„Šios prevencinės priemonės parodė, kad tokių darbuotojams netikėtų pratybų poreikis yra didžiulis. Siekiant užtikrinti didesnį UAB Virginijus ir Ko įmonės saugumą ir pasiruošimą galimoms gaisro grėsmėms, Gaisrinės saugos pratybas planuojama organizuoti dažniau ne tik Šiaulių padalinyje, bet ir kituose įmonės padaliniuose Klaipėdoje bei Telšiuose“, – teigė DSS specialistė Audronė Tamašaitė.

Tinkamas gaisrinės saugos pasirengimas yra itin svarbus siekiant išvengti nelaimių su atliekų tvarkymu susijusių įmonių veikloje, o periodinis žinių atnaujinimas ir reagavimas į galimas grėsmes, šias rizikas sumažina.