x
V i r g i n i j u s i r K o

Call us

Klaipėda Waste Sorting Unit

Telšiai Waste Sorting Unit

Šiauliai Waste Sorting Unit

Transportation and management of secondary raw materials and packaging waste

Iš įmonių, organizacijų, ūkininkų, prekybos centrų, parduotuvių, mokyklų, spaustuvių ir kitų juridinių asmenų surenkame antrines žaliavas ir pakuočių atliekas:

Dėl antrinių žaliavų surinkimo paslaugos, pagal vietovę, kreipkitės į mūsų įmonės rūšiavimo padalinius. Antrinių žaliavų supirkimo kainos yra sutartinės ir priklauso nuo žaliavos kiekio, užterštumo, susidarymo vietos ir kitų aplinkybių.

Antrinių žaliavų surinkimas

Klientui pageidaujant galime antrinių žaliavų išvežimą organizuoti pagal:

Dorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Curabitur tempus urna at turpis condimentum lobortis. Ut commodo efficitur neque.

Konteineriai

Antrinių žaliavų rūšiavimui ir surinkimui įmonėms pagal poreikį suteikime:

Pagal Atliekų tvarkymo taisykles „Atliekų turėtojas Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi atliekas perduoti atliekų tvarkymo įmonei pagal sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (arba) šalinimo <<…>> Atliekų turėtojas, pats arba per vežėją perdavęs atliekas atitinkamas atliekas apdorojančiai įmonei, privalo turėti atliekų perdavimą patvirtinantį dokumentą (pvz., sąskaitą faktūrą, atliekų perdavimo–priėmimo aktą, kuriuose nurodyti perduotų atliekų rūšis, atliekų kodas ir svoris, atliekų perdavimo data)“.

UAB „Virginijus ir Ko“ yra įregistruotas valstybiniame atliekų tvarkytojų registre, todėl turi įstatymų nustatyta tvarka teisę surinkti, vežti, paruošti perdirbti, perdirbti arba perduoti perdirbėjams ar kitiems atliekų tvarkytojams didelį spektrą įvairių atliekų. Mūsų išrašyti atliekų priėmimo – perdavimo aktai ir/ar sąskaitos faktūros bus įrodymas, kad atliekas perdavėte teisėtam atliekų tvarkytojui.